Sorring Står Sammen – en byfest på toppen
Igen i år skal vi forhåbentlig alle sammen fejre ”en byfest på toppen”.
Gruppen bag byfesten har virkelig lagt sig i selen, og vi håber I alle vil tage godt imod vores program for dagen.
Alle foreninger og organisationer i Sorring og omegn støtter op om dagen og stiller op med forskellige
boder og aktiviteter.
Samtidig er vi så heldige, at også de fleste af vores større og mindre lokale erhvervsdrivende har valgt at
støtte via sponsorater. Uden disse beløb ville en festdag som vores være en umulighed.
Desværre har Silkeborg Kommune valgt ikke at støtte initiativet, da en byfest i Sorring åbenbart ikke er lige
så støtteværdig, som en byfest i Silkeborg. ”Regatta 2022 – en anderledes byfest” har fået mere end 2,5
mio. kr. i direkte eller indirekte støtte! Blot en lille serviceoplysning.
Derfor har vi været afhængige af vores lokale sponsorer, der heldigvis har vist sig umådeligt flinke
Og en festdag som ”Sorring Står Sammen”, ville heller ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke det var for alle de
frivillige der beredvilligt har meldt sig, eller er blevet lokket til det!

Lidt baggrundshistorie
Gruppen ”Sorring Står Sammen” opstod i 2021. Vi mente at Sorring trængte til lidt oplivning, efter en træls
periode med Corona. Et hurtigt program blev strikket sammen og alle foreninger/organisationer i området
blev indbudt til at deltage med forskellige boder og aktiviteter.
Gruppen stod primært for bookning af de musikalske og underholdende indslag i løbet af dagen og aftenen.
Desuden lå selve styringen af dagen hos os.
Hele dagen blev en kæmpe succes og vi fik heldigvis et lille overskud, som indgår i økonomien til årets
festdag.
I 2021 fik vi tilskud fra både kommune, Slots- og Kulturministeriet og mange lokale. Dette gjorde det muligt
at afholde dagen uden publikumsbetaling.


Gruppen bag ”Sorring Står Sammen”

Gruppen består af 5 frivillige, som for de flestes vedkommende, ikke er direkte involveret i de forskellige
foreninger og organisationer i byen.
Vi har holdt utallige planlægningsmøder siden december 2021.
Ansvaret for de forskellige opgaver har vi delt imellem os og vi har hele tiden været i tæt kontakt via fysiske
møder, Messenger og mail.
Økonomien bag ”Sorring Står Sammen” 2022
Vi har valgt at arbejde tæt sammen med alle foreninger/organisation. Også på det økonomiske område.
Vores direkte økonomiske samarbejdspartner er STIF. De står for bankkontoen og det regnskabsmæssige.
I samarbejde med foreningerne, er der udarbejdet en model for økonomien.
Den er udformet således, at ved et overskud fordeles pengene med 50 pct. til næste års byfest og de øvrige
50 pct. fordeles ligeligt mellem alle deltagende foreninger. Et evt. underskud bæres alene af gruppen bag
”Sorring Står Sammen”
Alle indtægter tilfalder ”Sorring Står Sammen” og vi afholder også alle udgifter. Det drejer sig bl.a. om
kunstnerhonorarer, telte, scener, borde, bænke etc.
Derfor skal du støtte!
Når du støtter dagen, støtter du ALLE foreninger og ikke kun en enkelt. Samtidig er du med til at sikre, at vi
kan afholde en festdag igen næste år!

Ses vi?
Det håber vi inderligt.